• Extra begeleiding om te kunnen leren
  • Aansluiten bij wat kinderen kunnen
  • Samen werken aan een gezonde school
  • Tijd en ruimte om elkaar te leren kennen
  • Werken vanuit onderwijsbehoeften

Welkom op de site van SBO de Watergeus

Wij zijn speciaal basisonderwijs de Watergeus.

Op deze site geven we informatie en een beeld van onze school.
Wij zijn een school voor kinderen die iets extra’s nodig hebben.

Vertrouwen, verbondenheid, vakmanschap en resultaat zijn onze waarden. We streven naar veiligheid acceptatie en geborgenheid voor de leerlingen

Om een plekje op de Watergeus te krijgen heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Geplaatst op donderdag 21 april 2022

Zoals in eerder nieuwsbericht genoemd gaan wij in de zomervakantie verhuizen naar een locatie op de kamp 39-05. Op dit moment is het gebouw volop in verbouwing. In de voorbereidingen voor de verhuizing en opnieuw inrichten van ons onderwijs hebben we tevens besloten van naam te veranderen. Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo!

Lees verder