School In Verbinding

Geplaatst op dinsdag 2 september 2014

 

De Watergeus is voor het 2e jaar een School In Verbinding (SIV).Dit houdt in dat er extra activiteiten worden georganiseerd op het gebied van de Actieve leefstijl (Special Heroes, sportdag in de Koploper, incidentele beweeg activiteiten) en de Gezonde leefstijl (Ik Lekker Fit activiteiten zoals smaaklessen, kooklessen, diëtiste en de culinaire wandeltocht).

Vrijdag 19 september zal op school het vignet Gezonde School worden onthuld. Dit zal gepaard gaan met het uitreiken van het certificaat van Veilig Verkeer Nederland en de daaropvolgende sportieve activiteiten. De onthulling van het vignet zal zeer bijzonder zijn. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Een precieze tijd is nog niet bekend, daarover wordt u nog ingelicht.

Het vignet Gezonde school is bijzonder omdat wij als eerste school in de gemeente Lelystad Gezonde school zijn op het gebied van Sport en Bewegen. Het afgelopen jaar is het vignet ook toegekend op het gebied van Sociaal Emotionele ontwikkeling.
De speerpunten voor komend schooljaar zijn het binnen halen van het vignet voor de gebieden Fysieke Veiligheid en Voeding.

Voor het inzien van alle  SIV activiteiten klik hier.