VACATURE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPS RAAD (GMR)

Geplaatst op dinsdag 16 december 2014

 

 

 

Aan alle ouders/verzorgers van Stichting SchOOL

Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 21 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Goed onderwijs voor alle kinderen”.

Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) binnen de stichting, die zich bezighoudt met boven schoolse zaken. Dat zijn zaken die voor alle scholen samen van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan om samenwerking met andere scholen, arbeidsomstandigheden en over hoe de financiële middelen worden besteed. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR een adviesrecht.
De GMR komt 8 keer per jaar bij elkaar van 19.30 tot 21.30 uur op wisselende dagen en bestaat uit 12 mensen: 6 leerkrachten en 6 ouders.
Op dit moment zijn er vacatures binnen de oudergeleding van de GMR. Iedere ouder kan zich hiervoor kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen uitgeschreven.
Wat wordt er verwacht van een GMR-lid?
– Betrokkenheid bij het basisonderwijs in Lelystad.
– Het kunnen loslaten van de belangen van een individuele school en het
kunnen denken in stichtings-belang.
– Bereidheid om 8 keer per jaar de vergaderingen bij te wonen en daarin een inhoudelijke bijdrage te leveren.
– De bereidheid om gedurende 3 jaar lid te zijn van de GMR (dat is de
zittingstermijn van een GMR-lid).

Wij nodigen alle ouders die mee willen praten van harte uit zich kandidaat te stellen. Wilt u liever eerst wat meer informatie over het reilen en zeilen binnen de GMR, dan kunt u met uw vragen terecht bij:
Jeroen Boxsem (voorzitter), tel. 06-30049944, e-mail jeroenboxsem@hotmail.com of
Martijn van Iersel (secretaris) tel. 06-14444434, e-mail gmr@stichtingschool.nl

Overigens is het mogelijk om cursussen te volgen, die aansluiten bij de taken van een GMR-lid. Daarnaast is er een onkostenvergoeding voor de ouders beschikbaar.

U kunt zich aanmelden middels het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk 12 januari 2015. U kunt dit per e-mail versturen aan bovenstaand adres of afgeven bij de directeur van uw school

Hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groet,

Namens de GMR

Jeroen Boxsem, voorzitter GMR