RAPPORT BEWEGINGSONDERWIJS

Geplaatst op dinsdag 27 januari 2015

De vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad, waar onze vakleerkrachten deel van uit maken, heeft 2 jaar lang gewerkt aan een rapport welke Lelystad-breed gehanteerd kan worden. Vanaf het schooljaar 2014-2015 krijgen de leerlingen van De Watergeus dit rapport mee naar huis.

Hoe werkt het?
Elk schooljaar worden er 10 van de 14 activiteiten bekeken waarbij de kinderen hun beweegniveau kunnen laten vastleggen. Het volgende schooljaar kunnen kinderen dit niveau verbeteren. Deze niveaus worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS) bewegingsonderwijs.

De gemiddelden van de gescoorde niveaus (1 t/m 10) binnen de beweeggebieden spel, turnen en atletiek worden weergegeven in het rapport bewegingsonderwijs. Op de Watergeus zijn de vorderingen die kinderen laten zien belangrijker dan het behaalde niveau. Bij atletiek en turnen scoren de kinderen meestal op het zelfde niveau als de leerlingen van de reguliere basisschool. Bij spel kunnen de scores vaak minder hoog zijn omdat er bij spel  inzicht gevraagd wordt.

Uiteindelijk zal het rapport een overzicht bieden van de persoonlijke beweegontwikkeling van begin tot eind van de schoolperiode. Alle gegevens die behaald zijn op de voorgaande school binnen Lelystad worden ook toegevoegd doordat de vakleerkrachten onderling gegevens doorgeven.

Op het rapport worden ook de niveaus van de wijze van deelname (1 t/m 5) aangegeven. Er wordt gekeken naar samenwerking en zelfstandigheid en inzet en enthousiasme. Deze items zijn een voorwaarde voor een veilige, goed georganiseerde en plezierige les bewegingsonderwijs.

Tot slot is er ook ruimte voor advies en opmerkingen gegeven door de vakleerkracht. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het rapport of gewoon eens het LVS willen inzien, dan kunt u contact opnemen met Edo Oosting, aanwezig op maandag ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag.