Wegwerkzaamheden rondom de school

Geplaatst op maandag 2 maart 2015

In de maanden april en mei vinden in Hanzepark diverse werkzaamheden plaats aan wegen, straten, fiets- en voetpaden. Deze hebben deels te maken met aanstaande bouwactiviteiten (http://www.woneninlelystad.nl/nieuwbouw/stadshart-hanzepark ), en deels met  het vergroten van de verkeersveiligheid. Tot de uit te voeren werkzaamheden behoren:

  • Herstraten kruising Rigastraat/Koningsbergenstraat (incl. herstraten laatste gedeelte Kopenhagenlaan);
  • De aansluiting van de Koningsbergenstraat op Rigastraat inrichten als fietspad;  doorgaand verkeer vanaf de Visarenddreef richting Hanzepark noord/Kempenaar is niet meer mogelijk;
  • Herstraten en definitief inrichten van de Rostokstraat, incl. het fietspad.
  • Afsluiten van de Lubeckstraat, zodat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is.
  • Herstraten Koningsbergenstraat tussen de Schouw en de Bremenstraat; aanleg van definitieve bestrating
  • Bremenstraat: herstel van de bouwstraat en afwerken van voetpad; aanleg groenstrook tussen rijbaan en voetpad.

 

Een exacte planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Deze is nog afhankelijk van leveranties van materialen. Bewoners van Hanzepark zullen t.z.t. middels bewonersbrieven worden geïnformeerd over werkzaamheden bij hen in de straat. Het leek mij goed om u alvast vooruit te informeren.

 

Vanaf juni 2015 zullen naar verwachting weer bouwactiviteiten gaan plaatsvinden in Hanzepark. Enkele projectontwikkelaars hebben bouwvergunning aangevraagd ten behoeve van bouw op de kavel tussen de Lubeckstraat/Rigastraat/speeltuin/Hanzeborg.