Geplaatst op donderdag 2 april 2015

Communicatie ouders (nieuwsbrief)

Wisseling directeurenbezetting

 Zevenster / Watergeus / Triangel          

 

Beste ouders en/of verzorgers,

Door het ontstaan van vacatures voor de positie van directeur binnen meerdere scholen is er een situatie ontstaan waarin het noodzakelijk is om de directeurenbezetting binnen Stichting SchOOL* tegen het licht te houden. Daarnaast zijn het verbeteren, borgen en behouden van de onderwijskwaliteit op de scholen en het bevorderen van mobiliteit binnen Stichting SchOOL belangrijke thema’s bij het bepalen van de juiste directeur op de juiste school. Al deze factoren leiden tot een wisseling van directeuren binnen de scholen in het schooljaar 2015/2016. Dit betekent niet dat de huidige directeuren op deze scholen niet voldoen. Ook op uw school zal er een wisseling van directeur plaatsvinden.


Tussen de scholen VSO Zevenster, SBO Watergeus en OBS De Triangel zal er sprake zijn van een intensieve samenwerking. Op meerdere vlakken is er al samenwerking tussen de Zevenster en de Watergeus. Door het optimaal benutten van de kwaliteiten van de medewerkers kan worden samengewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit van de Triangel die nu een zwak arrangement van de onderwijsinspectie heeft
. Het College van Bestuur ziet hierbij voordelen in een centrale directievoering onder leiding van een ervaren beoogd directeur in de persoon van Gerry van Vliet. Erik Mees is interim directeur bij de Watergeus en Ria van Putten van de Triangel is beoogd directeur van Daltonschool De Meander. Erik Mees blijft op de Watergeus en op de Triangel komt een locatieleider.

 

De medezeggenschapsraad (MR) is over deze ontwikkelingen geïnformeerd. Een vertegenwoordiging van de MR zal ook zitting nemen in de BenoemingsAdviesCommissie (BAC) van de nieuwe directeur van toepassing bij De Watergeus en De Triangel. De MR heeft een belangrijke rol in het benoemingsproces. Als dit proces zorgvuldig is doorlopen zullen wij definitief bekendmaken wie de centrale directie gaat vormen.

Indien u vragen heeft over deze ontwikkeling dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de directeur of de MR. De MR is bereikbaar via telefoonnummer 0320-240563 of emailadres i.d.lange@stichtingschool.nl.

Met vriendelijke groet,

Erik Mees

directeur

SBO. de Watergeus

*Stichting SchOOL = Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.