Bewegen in de klas levert betere studieresultaten op

Geplaatst op vrijdag 25 november 2016

De laatste jaren is er veel te doen over bewegen. Ook is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen. Zo is vastgesteld dat bewegende kinderen sneller leren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft in het volgende filmpje aan waarom bewegen nu eenmaal zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Voor het filmpje klik hier.

Op de Watergeus hebben de kinderen 3 maal in de week een gestructureerd beweegmoment. In de pauzes wordt er op het schoolplein gespeeld en regelmatig zijn er naschoolse beweegactiviteiten. Veel kinderen doen hier al aan mee.

Leerlingen die drie maal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Al na twee jaar boeken zij een leerwinst van 5 maanden. Dat ontdekten onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen tijdens het experiment ‘Fit & Vaardig op school’. Bovendien concentreren leerlingen zich na de Fit & Vaardig les beter op hun taken in de les erna.

IMG_0238

bewegen tijdens de sportdag survival

Kinderen in het basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs zitten bijna de hele dag stil. Zou het niet mooi zijn als zij tijdens de les bewegen en daarmee ook hun schoolprestaties te verbeteren? Om dat uit te vinden ontwikkelden de onderzoekers het programma Fit & Vaardig. Zij onderzochten de effectiviteit daarvan in groep 4 en 5, in het kader van Onderwijs Bewijs, een project van het ministerie van OCW waarin via wetenschappelijke experimenten kennis wordt verzameld over wat wel en niet werkt.

Staatssecretaris Sander Dekker: “We hebben vanuit het ministerie met scholen afgesproken dat kinderen minimaal twee uur gym krijgen en bij voorkeur zelfs drie. Dat is soms best een puzzel om voor elkaar te krijgen, met alle andere belangrijke lessen die kinderen ook mee moeten krijgen. Dit onderzoek laat zien dat het heel goed werkt om bewegen met de gewone lessen te combineren. Kinderen worden gezonder en pikken rekenen en taal beter op. Dit onderzoek is een aanmoediging voor scholen om daar ook mee aan de slag te gaan.”

Joggen

Tijdens de Fit & Vaardiglessen, die drie maal per week een half uur duren, krijgen de leerlingen rekenen en taal. De lessen behandelen het automatiseren en herhalen van de lesstof en sluiten aan op bestaande methodes. Op het digibord verschijnen opdrachten en de leerlingen moeten door een beweging te maken een antwoord geven op een vraag. Bijvoorbeeld een woord spellen door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Tussen de opdrachten door doen ze een basisbeweging, zoals joggen.

Goede gezondheid

De leerlingen leren niet alleen beter rekenen en spellen, en zich beter concentreren, maar de Fit & Vaardiglessen zijn ook goed voor hun gezondheid. De body mass index (BMI) van groep 5-leerlingen die meededen aan het programma was na één jaar gelijk, terwijl de BMI van de controlegroep die de gewone lessen volgde, was toegenomen.

Matig tot intensief bewegen

Bewegen tijdens de les heeft dus een positieve invloed. Maar welk soort bewegen werkt nu beter? Matig tot intensief bewegen zoals springen? Of complex bewegen waarbij meer cognitieve activiteit wordt verlangd, zoals een ingewikkelde turnoefening? Om dat uit te vinden, is het onderzoek Bewegen en leerprestaties gestart.

 

Hersenactiviteit

De voorlopige resultaten laten een klein tot middelgroot effect van fysieke activiteiten op de hersenactiviteit zien. Er zijn in elk geval voldoende aanwijzingen om de invloed van bewegen op de schoolprestaties en op de hersenen nader te onderzoeken, wat dan ook gebeurt in het vervolgonderzoek in de praktijk.

judo

bewegen tijdens naschools judo

basket

bewegen bij naschools basketbal

IMG-20150919-WA0001

bewegen tijdens de gymles

Op de Watergeus komen we nog regelmatig tegen dat kinderen niet aan sport doen om welke reden dan ook. Mocht u niet goed weten welke sport geschikt is voor uw kind dan kunnen wij altijd helpen bij het zoeken.