eerste info staking 14 maart

Geplaatst op maandag 5 maart 2018

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op woensdag 14 maart 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een dag staken. Zij nemen hiermee “het “stokje” over van scholen in Friesland, Groningen en Drenthe over die op 14 februari hebben gestaakt.

Tot nu toe waren de twee voornaamste redenen om te staken de werkdruk en het relatief lage salaris van leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs. De minister heeft in februari besloten om structureel middelen ter beschikking te stellen om de werkdruk op de scholen te verlagen. Nu wordt gestaakt voor een hoger salaris. Verlagen van de werkdruk en een hoger salaris maken het vak van leerkracht weer aantrekkelijk en dat is van belang voor voldoende leerkrachten en goed onderwijs. Er is begrip voor het standpunt van de leerkrachten.

Wij inventariseren of de leraren op onze school mee doen aan de staking. Op basis daarvan kunnen we bekijken of we de school op die dag geheel of gedeeltelijk open kunnen houden. U hoort uiterlijk 7 maart wat dat voor u en uw kinderen betekent.

Met vriendelijke groeten,

Stichting SchOOL