Laatste update staking 14 maart

Geplaatst op woensdag 7 maart 2018

Geachte ouder(s) en /of verzorger(s),

Op woensdag 14 maart 2018 zullen veel basisscholen in Lelystad en in  Overijssel, Flevoland en Gelderland een dag staken en zo ook onze school. Dit betekent dat de Watergeus op deze dag ook helemaal gesloten zal zijn.

Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw zoon/dochter.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen met onder de naam PO-front.

Alle leraren op onze school hebben aangegeven te gaan staken op 14 maart a.s. waardoor we besloten hebben dat er deze dag geen les gegeven wordt.

Dat betekent dus de school de dag gesloten is.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Gerry van Vliet

Directie De Watergeus