5 VACATURES GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPS RAAD (GMR)

Geplaatst op woensdag 12 september 2018

Wilt u…

  • Schooloverstijgend meedenken?
  • Betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen Stichting SchOOL?

Dan is de GMR écht iets voor u! Als GMR lid kan uw standpunt hét verschil maken!

De GMR van Stichting SchOOL is per direct op zoek naar:

  • 4 enthousiaste ouders
  • 1 enthousiast personeelslid

 

Wat houdt de GMR in?

Stichting SchOOL verzorgt het openbaar onderwijs op 21 basisscholen in gemeente Lelystad. Iedere basisschool heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR).

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die zich bezig houdt met bovenschoolse taken. Dat zijn zaken die voor alle scholen en de stichting van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie, arbeidsomstandigheden en de financiën. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming nodig van de GMR en voor andere zaken is advies van de GMR nodig.

De GMR vergadert ongeveer 8 keer per jaar op avonden van 19.30-21.30 uur op het bestuursbureau van Stichting SchOOL. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders.

Scholingsavonden staan gepland in de maanden oktober en november 2018.

Voor wie?

Iedere ouder met een kind op een Stichting SchOOL-school en elk personeelslid van Stichting SchOOL kan zich voor de GMR kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen uitgeschreven. U hoeft geen lid te zijn van een MR om GMR lid te worden.

Voor elke ouder in de oudergeleding is er een vergoeding. Personeelsleden hebben zitting vanuit het Taakbeleid.

  • Lijkt het u leuk om mee te denken over de toekomst van Stichting SchOOL? Reageer dan zeker!

Mail uw motivatie voor uw kandidaatstelling binnen de GMR (liefst met een foto) naar: gmrschool@stichtingschool.nl

U kunt uw motivatie mailen tot maandag 24 september 18.00 uur.