UITNODIGING: Kijkmiddag, MR-jaarvergadering en Schoolverlatersvoorlichting

Geplaatst op donderdag 13 september 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Watergeus,

Wij nodigen  u uit om op maandag 24 september a.s. om 13:30 uur in de groep van uw kind te komen kijken.  Ook  krijgt u dan  uitleg  over de activiteiten in dit schooljaar.

Aansluitend wordt de jaarvergadering van de MR gehouden.
Tijdens deze vergadering doet de MR  kort verslag van het afgelopen schooljaar .

Na schooltijd  is er voorlichting voor de schoolverlaters en hun ouders over hoe de advisering verloopt naar het voortgezet onderwijs.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

13.30 uur:          Ouders bezoeken de groep van hun kind

14:15 uur:          Gelegenheid om koffie/thee te drinken

14.25 uur:          Jaarvergadering MR in de middenruimte
Met de volgende agendapunten:

– Samenstelling MR

– Jaarverslag MR 2017/2018

– Verslag jaarvergadering

– Financiën

– Rondvraag

14:50 uur:              Sluiting van de vergadering

15:00 uur:          Naar huis.

15:15 uur:          Voorlichting schoolverlaters (ouders en kinderen)

We zien u graag op 24 september a.s.

De stukken voor de vergadering volgen nog . Deze worden vrijdag 21 september meegegeven aan uw kind.