Bezetting groep 8

Geplaatst op vrijdag 13 december 2019

Op 12 december hebben we een ouderavond met de ouders van de leerlingen van groep 8 gehad.

De oplossing in de bezetting van groep 8 was een behoorlijke uitdaging. Het lukt namelijk niet om leerkrachten of uitzendkrachten aan te trekken. Wij hebben ook contact gezocht met de scholen voor voortgezet onderwijs of zij ons konden helpen aan een bevoegde leerkrachten. Dit is gelukt. Een docent die voor de nieuwe leerroute op de Rietlanden is aangenomen is bereid om tot de zomervakantie onze groep 8 les geven. Deze leerkracht zal per 1 januari starten op de Watergeus.
Omdat het een docent van de leerroute is, zal zij samen met de leerlingen van groep 8 na de voorjaarsvakantie langzaam de overstap maken naar de leerroute op de Rietlanden.

De leerroute valt onder het voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen die het VMBO volgen, maar daarbij extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
De leerroute heeft een apart gebouw en een eigen ingang zodat het heel kleinschalig is. Ook zijn de pauzes apart van elkaar. De leerlingen blijven leerlingen van de Watergeus en wij zullen betrokken blijven bij de leerlingen tot het einde van hun basisschooltijd.

In de komende tijd zullen we de overgang goed voorbereiden met ouders en leerlingen. De precieze vormgeving volgt later. De VO-adviesgesprekken zullen begin januari plaatsvinden met de orthopedagoog en de intern begeleider van de Watergeus. Ouders ontvangen voor de kerstvakantie een uitnodiging voor het gesprek.

Wij begrepen dat er ouders niet in de gelegenheid waren om de ouderavond te bezoeken. Indien nodig kunt een afspraak met ons maken om antwoord te krijgen op de vragen die u heeft.