Inkrimping leerlingen Watergeus groep 1 t/m 7

Geplaatst op vrijdag 13 december 2019

In de brief aan alle ouders die op 8 december is verstuurd, is aangekondigd dat de Watergeus moet inkrimpen vanwege het lerarentekort.

In de week van 9 tot en met 13 december zijn met de ouders van leerlingen die mogelijk terug kunnen stromen naar het reguliere basisonderwijs individuele gesprekken gevoerd.

De ouders die ervoor open staan om hun zoon of dochter in te schrijven op een andere school bezoeken deze scholen in de komende week of hebben dit al gedaan. Daarna nemen ouders een besluit. Vervolgens is er een overdracht van het dossier. De leerlingen zullen volgende week afscheid nemen op De Watergeus en in hun nieuwe klas starten na de kerstvakantie.

Het is mooi om te zien dat voor sommige leerlingen ook andere kansen ontstaan. Op de Triangel wordt bijvoorbeeld een aparte arrangementsklas gemaakt voor leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis). Op de Regenboog is een arrangementsklas gevormd voor leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het leren. Zo wordt nog beter aangesloten bij wat kinderen nodig hebben.

Zodra duidelijk is welke leerlingen op de Watergeus blijven zullen we een nieuwe groepsindeling maken. Deze wordt voor de kerstvakantie met de ouders gedeeld.