Van ‘zeer zwak’ naar een ‘onvoldoende’

Geplaatst op maandag 29 juni 2020

Donderdag 25 en vrijdag 26 juni is de onderwijsinspectie weer bij ons op school geweest. Dit was naar aanleiding van de zeer zwakke beoordeling die we als school kregen in maart 2019. Alle standaarden die getoetst werden waren toen onvoldoende. Begin schooljaar 2019-2020 was er een ouderavond waarop we de ouders hebben geïnformeerd over het rapport en ook hebben verteld over de verbetertrajecten die we in hebben gezet.
Bij een zeer zwakke beoordeling volgt na een jaar altijd weer een volledig onderzoek waarbij je verplicht bent verbetering te laten zien als school. 

Ondanks het rare schooljaar waarin we leerlingen terug moesten plaatsen vanwege een tekort aan leerkrachten en daarna een coronacrisis volgde waardoor we een aantal weken onze deuren moesten sluiten hebben we als school geïnvesteerd in verbetering van ons onderwijs. 

Dit is tijdens het inspectiebezoek ook door de inspecteurs gezien! In een jaar tijd is het ons gelukt om 4 van de standaarden naar een voldoende te krijgen! 

Voor de standaarden “veiligheid”, “pedagogisch handelen”, “zicht op ontwikkeling en begeleiding” en “kwaliteitszorg” hebben we een voldoende behaald. Dit betekent dat we als school gegroeid zijn van ‘zeer zwak’ naar ‘onvoldoende’. Hoewel een onvoldoende nog niet een knalfeest waard is, want we willen natuurlijk eerst zorgen dat we een voldoende hebben als school, zijn we er wel heel trots op. We hebben keihard gewerkt met elkaar om dit voor elkaar te krijgen. We zijn blij dat de inspecteurs dit ook hebben kunnen zien tijdens hun bezoek. 

Nu we een onvoldoende hebben zal ons verbetertraject gewoon doorgaan. In de week voor de scholen opengaan, gaan we als team aan de slag om met elkaar plannen te maken voor de verdere verbetering van de Watergeus. De onderwijsinspectie zal ook nu weer na één jaar langskomen om te zien of we weer verbetering kunnen laten zien. We gaan toewerken naar een voldoende komend schooljaar. 

Zodra het definitieve rapport van de inspectie binnen is zullen we weer een ouderavond organiseren om de ouders verder uit te leggen waar we als school staan en wat u nog verder voor verbeteringen mag verwachten.  

 Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

Team de Watergeus