Header
september 2020Geuzennieuws nummer: 6

voorwoord

Dit zesde nummer van het Geuzennieuws is zowel digitaal als op papier uitgegeven. Dit gebeurt slechts enkele keren in het jaar, wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief en digitaal post ontvangen, Vul dan de leerlingcode die onder aan elke meegegeven brief staat snel in op onze website.

Redactie Geuzennieuws

van de Directie

Rapportage en Advies

Het voorjaar komt eraan. Dan zijn we al weer een heel eind in het lopende schooljaar. De rapportages, waarin u heeft meegekregen welke vorderingen er zijn gemaakt zijn afgerond.

De contactmomenten zijn druk bezocht en mooi te zien dat steeds meer leerlingen aansluiten bij de gesprekken.
Ook de advisering van de schoolverlaters richting het voorgezet onderwijs zijn bijna afgerond. De ouders hebben de dossiers ondertekend en deze liggen nu klaar voor de verschillende scholen.

De Culturele Haven

Op 14 maart start ons voorjaarproject. Zoals u de afgelopen jaren van gewend bent staat dit in het teken van de Culturele Haven.

De verschillende lessen en uitvoeringen hebben te maken met de oorsprong van de Polder. Onderdelen waaraan gewerkt wordt zijn muziek, theater, erfgoed, LandArt, etc. Uit dit alles komt een tentoonstelling die u kunt bezoeken. Deze afsluiting is op 1 april om 14.00. Informatie hierover volgt via de bekende informatiestromen.

Personeel

De griepperiode is gelukkig achter de rug. Er zijn om andere redenen nog wel leerkrachten afwezig.

Juf Elles Bellinga van groep 1 is na de voorjaarsvakantie enkele weken afwezig. Zij is dan herstellende van een operatie.

Juf Ingrid de Lange van groep 2 is nog steeds herstellende van een keeloperatie. Ik verwacht dat zij na de voorjaarsvakantie verder hersteld.

Juf Monique van Brederode van groep 3 wordt geopereerd aan haar voet. Zij is gedurende een lange periode afwezig. Juf Richelle Boessenkool en juf Babette de Maat gaan haar dagen opvangen.

Juf Marina Duijff gaat op vrijdag extra werken.

Juf Annet is langzaam herstellende en gaat op termijn ook weer aan de slag met leerlingen te ondersteunen.

Juf Jannette Veldhuizen, zij is logopedist, gaat minder werken. Haar uren worden in de loop van het voorjaar overgenomen door haar collega Katja de Waard

Werkzaamheden rondom de school

Rondom de school worden weer huizen gebouwd. Ik verwacht dat deze na de zomervakantie worden opgeleverd en dat vanaf dat moment de overlast sterk minder gaat worden.

Nu wens ik u een fijne voorjaarsvakantie,

Erik Mees

Directie

 

uit de onderbouw

Thema winter

Thema winter

In de onderbouw is de afgelopen weken veel gewerkt over de winter. Zowel de zeesterren als de zeeschildpadden hebben veel geknutseld. Er hangen nu sneeuwpoppen, sjaals, mutsen en handschoenen. Ook hebben we hierover een liedje geleerd. We ronden nu dit thema af .

 

uit de middenbouw

muzieklessen

muzieklessen

De afgelopen weken is meester Imre in de Krabben en de Pijlstaartroggen geweest om muziekles te geven. We hebben verschillende liedjes geleerd, zijn met ritmes bezig geweest en daarbij hebben we onze handen en instrumenten gebruikt.

In de groepen de Salamanders en de Dolfijnen gaf juf Chantal weer swingende muzieklessen. Vooral het nummer " Drumming" is erg populair. De leerlingen hebben met verschillende instrumenten kennis gemaakt, waaronder de triangel, woodblock en trommel.

Culture Haven

De Krabben en Pijlstaartroggen zijn al begonnen met lessen van de Culture Haven. Ons thema dit jaar gaat over \'Smaken van overzee\'. We leren over zeemansliederen van vroeger en over specerijen die op een VOC schip werden vervoerd. We hebben tot nu toe al verschillende specerijen gezien, geproefd en geroken. Na de vakantie gaan we verder met dit project.

Voor de Salamanders en de Dolfijnen is het nog een verassing wat de Culturele Haven voor ons in petto heeft! We houden jullie op de hoogte.....

Knutselen in de middenbouw

Knutselen in de middenbouw

In de gang en klassen van de middenbouw hangen weer veel mooie knutsels. Sinds kort hebben we ook vitrinekasten waarin we verschillende werkjes laten zien. We hebben het gehad over de winter, wind en carnaval. Voor de Culture Haven hebben we VOC schepen gemaakt

De leerlingen van de Dolfijnen zijn druk bezig met het maken van fototoestellen en camera's. De leerlingen waren geheel vrij in de opdracht. Zij mochten zelf de materialen uitzoeken. In het begin was dit nog erg moeilijk, maar het resultaat mag er zijn! Binnenkort zijn al onze kunstwerken te zien in de vitrinekasten.

Klimmen en klauteren op het schoolplein

Het is u vast al opgevallen dat we een nieuw speelattribuut op het schoolplein hebben. We hebben echte boomstammen gekregen!
De boomstammen worden voor heel veel spelletjes gebruikt zoals, balanceren en elkaar nadoen/volgen. Maar het is natuurlijk ook leuk om er gewoon op te klauteren.
Een ding is zeker, het is een groot succes bij de kinderen!

Knutselende Salamanders!

In de salamanders hebben we verschillende dingen geknutseld. Ook wij zijn bezig geweest met de winter, er hangen bij ons in de gang mooie sneeuwklokjes. In de klas zijn nog een aantal sneeuwpopen te vinden. We hebben ook ‘Zoem’ geknutseld. ‘Zoem’ is de bij die hoort bij de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze bij vinden we terug op de wandplaten die in de klas hangen.

uit de bovenbouw

Toetsen en rapporten

Toetsen en rapporten

In de weken na de kerstvakantie hebben de kinderen hard gewerkt aan het maken van de Cito-toetsen. Na drie lange weken toetsen, volgende op 1 februari de rapportgesprekken en ook deze gesprekken zijn allemaal afgerond.

De kinderen hebben in de afgelopen periode hard gewerkt en geploeterd voor hun toetsen. We hopen dat de kinderen na een week wel verdiende rust nog meer van die goede inzet zullen laten zien.

De bovenbouw wenst iedereen dan ook een hele fijne vakantie en hopen iedereen gezond en wel weer terug te zien op maandag 7 maart.

De klimtuin

De klimtuin

Stapje voor stapje krijgt het verbeterde schoolplein steeds meer vorm. Er is door ouders, leerkrachten en kinderen hard gewerkt aan het realiseren van de klimtuin.

Allereerst willen we de ouders bedanken die in de vorige vakantie tijd konden vrijmaken in hun agenda om te helpen bij de aanleg van de klimtuin.

Ook de kinderen zijn in hun pauze hard aan het werk gegaan om hier iets moois van te maken. Kruiwagens volg schors zijn door de kinderen vol enthousiasme van de ene kant van het plein, naar de klimtuin verplaatst. De kinderen maken nu dan ook dankbaar gebruik van de door hun mede gebouwde klimtuin.

sportmiddag

sportmiddag

Op dinsdag 23 februari zijn wij met de gehele bovenbouw naar de koploper geweest om daar kennis te maken met verschillende sporten. Vooral voor  wandklimmen, squashen en judo was veel animo. Ook konden de kinderen slacklinen, basketallen, zich uitleven op de survivalbaan, als een beroemde voetballer te keer gaan in de voetbalkooi of zich een circusartiest wanen. Kortom er was voor ieder wat wils en de kinderen hebben zich deze middag prima vermaakt.

Bibliotheek

Bibliotheek

Inmiddels zijn wij op school druk bezig om de bibliotheek te digitaliseren.

Alle boeken staan nu in de computer en dat is heel fijn omdat wij nu weten welke boeken er zijn en de leerlingen ook boeken kunnen opzoeken .

De bedoeling is ook dat de leerlingen straks thuis ook kunnen inloggen en u kunnen laten zien welke boeken ze hebben gelezen op school. Dit kan door middel van het programma schoolwise. De leerlingen krijgen hier na de vakantie mee informatie over.

In de week voor de voorjaarsvakantie hebben de meeste leerlingen een pasje van de bibliotheek meegekregen. Hiermee kunnen zij bij de bibliotheek ook boeken lenen.

van de sportcommissie

Open gymles bij de onderbouw

Open gymles bij de onderbouw

Vrijdag 26 februari is er in de onderbouw voor de derde keer dit schooljaar een open les voor de kleuters. We zijn dit schooljaar gestart en de belangstelling is goed. Tot nu aan toe zijn er 15 belangstellenden geweest die graag een kijkje wilden nemen in de gymles. Komende gymles blijft het niet alleen bij kijken. Ouders/verzorgers en/of opa's en oma's mogen ook meedoen en helpen. De kinderen zullen bekende activiteiten gaan doen in verschillende groepjes. Na een minuut of acht wordt er gewisseld van onderdeel. Zo komen de kinderen bij elk onderdeel aan de beurt en kunt u goed zien wat uw kind al kan en leuk vindt.
De open gymlessen zijn elke vrijdag voor de vakantie. Soms komt het niet goed uit en wordt de vrijdag een week vervroegd. Houd in ieder geval het mededelingen bord goed in de gaten. U bent van harte welkom.

klimmen op de klimwand

klimmen op de klimwand

Donderdag 11, 18 en 25 februari hebben 26 kinderen uit de bovenbouw meegedaan aan een clinic wandklimmen. De clinic stond onder leiding van Jorgos de Fost en meester Edo. Vanwege de enorm grote belangstelling hebben we na donderdag 11 februari besloten de groep in tweeën te splitsen. De kinderen hebben kennis mogen maken met het klimmen op de klimmuur. Voor sommigen een makkie om tot boven aan te klimmen, voor anderen toch nog best spannend.
We gaan dit schooljaar vaker klimmen maar dan in de gymles. Het is uiteindelijk de bedoeling toe te werken naar het zelfstandig aan en uittrekken van klimbroekjes, het juist gebruik van materiaal, zekeren met een klim achtje en het leren van de klimtechniek.
Ook met de jongere kinderen kunnen we klimmen. Daar is wat meer begeleiding voor nodig. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met het wand klimmen in de gymzaal.

Sportdag in de Koploper

Sportdag in de Koploper

Dinsdag 23 februari zijn wij met de bovenbouw afgereisd naar sportcentrum de Koploper voor een sportdag met allemaal verschillende onderdelen zoals een opblaasbare survival baan, voetbal met opblaasbare boarding, basketbal, jongleer activiteiten, judo, squash, klimmen en de slack line. Voor veel kinderen een middag met sportonderdelen waar ze weinig tot geen ervaring mee hebben. Kinderen mochten van tevoren een voorkeur aangeven. Bij het indelen van de kinderen hebben we rekening gehouden met die voorkeuren. Elk jaar komt deze sportdag terug. De onderdelen squash en wand klimmen zijn voor een beperkt aantal kinderen. Daarom ligt bij het indelen elk jaar de prioriteit bij de schoolverlaters.

Op de website kunt u een verslag van de dag vinden en foto's.

SBO de Watergeus / Schouw 19-01 / 8203 AH Lelystad / tel: 0320-240563 / mail: info@sbodewatergeus.nl