eoh1b

Je hebt aangegeven op een schoolcomputer te werken op dit moment.

login op de computer onder je eigen naam.

Wanneer je dit hebt gedaan start je outlook 2016 op, dit kan de volgende drie situaties opleveren, kies wat voor jou van toepassing is:

Zowel mijn stichtingschoolaccount als mijn sboaccount zijn toegevoegd aan het programma outlook 2016 mijn sbo-account en/of mijn stichtingschoolaccount zijn/is niet ingesteld in outlook 2016 outlook 2016 moet worden ingesteld voor het eerste gebruik