Inspectiebezoek van 19-04-2016

Geplaatst op woensdag 11 mei 2016

Beste ouders en verzorgers,

Dinsdag 19 april is de inspecteur op bezoek geweest. Dit was een inspectiebezoek nieuwe stijl, waarbij de school op 7 onderdelen vooraf aan heeft gegeven welke beoordeling het volgens de school zou moeten zijn. De school had voor 6 onderdelen voldoende aangegeven en voor 1 onderdeel goed. De inspecteur heeft 4 onderdelen als goed beoordeeld en twijfelt nog of het er geen 5 hadden moeten zijn.

Een prachtige beoordeling, op weg naar een excellente school. In het feedbackgesprek, waarbij het bestuur en het gehele team aanwezig was, opende de inspecteur het gesprek met:

“Ik heb een top-dag gehad.” Een mooier compliment kan de school toch niet krijgen.

De inspecteur sprak haar waardering uit over hoe het team verantwoordelijkheden oppakt. Ze heeft klassenbezoeken afgelegd, gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen en leerkrachten. Daarnaast is er uit de documentanalyse naar voren gekomen dat alles wat voor een school noodzakelijk is, goed beschreven is.

Natuurlijk hebben we nadenk-tips gekregen, zodat bij een volgend onderzoek, over 4 jaar, de school wellicht excellent kan worden.