aanmelden

Oriëntatiegesprek aanvragen
Ouders die te horen hebben gekregen dat hun kind waarschijnlijk beter af is op het speciaal basisonderwijs kunnen contact opnemen met de directeur van de Watergeus voor het maken van een afspraak. We laten u de school zien en vertellen hoe we het onderwijs op de Watergeus aanbieden. En natuurlijk kunt u al uw vragen stellen.