aanmelden

Beperkte instroom schooljaar 2019-2020
In verband met de kwaliteitsaanpak op de Watergeus en het niet kunnen bieden van stabiliteit vanwege het lerarentekort hanteren we op de Watergeus dit schooljaar beperkte instroom meer.
Vanaf 1 januari 2020 hebben wij zes groepen met maximaal 15 leerlingen.

Einde van dit schooljaar zal bekeken worden hoeveel instroom in schooljaar 2020-2021 mogelijk is.