bewegingsonderwijs

De Watergeus vindt het belangrijk aandacht te schenken aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Daarom krijgen alle kinderen op de Watergeus 2 maal in de week les van meester Edo, vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast krijgen de groepen 7 tot en met 12 nog een maal in de week les van de eigen groepsleerkracht.
Het belang van bewegen voor onze kinderen is op school geen punt van discussie. Hoe belangrijk bewegen is blijkt ook uit diverse onderzoeken.

Meester Edo maakt samen met ongeveer 20 collega’s deel uit van de vakgroep bewegingsonderwijs.
vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad