Medezeggenschapsraad

Zowel personeelsleden als ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad van de school.
De medezeggenschapsraad denkt mee over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de goede organisatie en kwaliteit van de school. Zij geven op onderdelen van het beleid, advies of instemming aan de directie van de school.
De ontwikkelingen op school wordt door de MR goed gevolgd. De MR komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar.

De leden van de Medezeggenschapsraad van de Watergeus staan altijd open voor uw adviezen, opmerkingen of vragen over onderwerpen die voor de school belangrijk zijn.

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2019/2020 is als volgt:
Voorzitter – Anne-Marie (personeel)
Secretaris – Elisabeth (personeel)
Lid – Ranchi (personeel
Lid – Maria (ouder)
Lid – Verginia (ouder)
Lid – John (ouder)