SBO De Watergeus

De Watergeus is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Wij horen bij de Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL).

Op de Watergeus zitten leerlingen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 13 jaar. Voor Lelystad worden alle leerlingen tot 7 jaar geplaatst op de Watergeus. Mochten ouders na deze periode voor een school met een christelijke identiteit willen kiezen, dan kunnen ze de overstap naar SBO school ’de Vogelveste’ maken.

De naam de Watergeus is bedacht door leerkracht Joke Stuurman bij het samengaan van de scholen ‘Het Want’, ‘Het Rak’ en ‘de Windvang’ op 1 augustus 1997.
De Watergeuzen, onder leiding van Willem van Oranje, streden van 1567 tot 1572 voor hun zelfstandigheid tegen de Spaanse koning. Op onze school willen wij de leerlingen ook zo zelfstandig mogelijk maken. Daarom vinden wij de Watergeus een goede naam voor onze school.

Missie van de Watergeus
Op de Watergeus zitten leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben om te kunnen leren.
Wij maken gebruik van de mogelijkheden die leerlingen hebben op het gebied van kennis, creativiteit en sociale omgang met anderen. Wij geven kwalitatief goed onderwijs en goede begeleiding om ervoor te zorgen dat elke leerling zich naar deze mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen.
Daartoe werken we samen met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan onze doelstelling.
De belangrijkste partners zijn daarin de ouders én de leerlingen.
Visie van de Watergeus.
De Watergeus is een expertisecentrum waar kennis en ervaring wordt opgedaan en uitgewisseld over leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben en waar een ruime waaier aan begeleidingsmogelijkheden aanwezig is.

Onze kernwaarden zijn:
•    We gaan uit van de kracht van mensen.
•    We hebben respect voor menselijke waarden en verschillen.
•    We zijn gericht op ontwikkeling.
•    We zijn gericht op kwaliteit en resultaat.
Als u meer wilt lezen over wat wij op school doen en hoe wij dat doen, dan adviseren wij u om het schoolplan te lezen.
Er is ook een verkorte versie van het schoolplan beschikbaar, deze kunt u hier lezen.