over onze school

De Watergeus is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Wij horen bij de Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL).

Op de Watergeus zitten leerlingen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 13 jaar. Voor Lelystad worden alle leerlingen tot 7 jaar met een toeleidingsverklaring voor het SBO geplaatst op de Watergeus.

De naam de Watergeus is bedacht door leerkracht Joke Stuurman bij het samengaan van de scholen ‘Het Want’, ‘Het Rak’ en ‘de Windvang’ op 1 augustus 1997.
De Watergeuzen, onder leiding van Willem van Oranje, streden van 1567 tot 1572 voor hun zelfstandigheid tegen de Spaanse koning. Op onze school willen wij de leerlingen ook zo zelfstandig mogelijk maken. Daarom vinden wij de Watergeus een goede naam voor onze school.

Wij beloven onze leerlingen:

  • veiligheid, acceptatie en geborgenheid;
  • een passend en ambitieus onderwijsaanbod dat de leerlingen de kans geeft te
    ontwikkelen naar hun mogelijkheden;
  • dat wij uitgaan van hun talenten en mogelijkheden;
  • dat wij een eigentijdse, rijke leeromgeving bieden;
  • dat we ze leren mede-eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling en leerproces;
  • open communicatie en goede samenwerking met ouders en eventueel andere partijen.

Onze waarden:
Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd.
Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van
de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we
meer. Er is respect voor menselijke waarden en verschillen.
Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op
ontwikkeling en continue verbetering. Wij willen dit graag naar buiten uitdragen vanuit de
expertise functie.
Resultaat: Wij zijn gericht op resultaat en sturen onze processen hierop aan.