Voor welke leerlingen?

Scholen voor speciaal basisonderwijs zijn basisscholen bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en daarbij de onderwijsbehoeften de mogelijkheden van een reguliere school overstijgen.
De gewone basisschool kan soms onvoldoende inspelen op de ondersteunings- en instructiebehoeften van kinderen met leer- en omgangsproblemen. De oorzaken van de leer- en omgangsproblemen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Duidelijk is in ieder geval dat de opbouw en het leertempo op de basisschool te snel gaat.

Wat is er speciaal op de Watergeus?
We hebben klassen met ongeveer 16 leerlingen. In de kleutergroepen zitten er ongeveer 12. Hierdoor kunnen we de leerlingen meer persoonlijke begeleiding geven.
Op de Watergeus werken veel mensen om de leerlingen nog extra te ondersteunen in kleine groepjes of alleen. Zo is er een leerkracht die extra leeslessen geeft, leerkrachten die de groepsleerkrachten ondersteunen, logopedistes en een fysiotherapeut. Ook is er de commissie van begeleiding (CvB). In de Commissie van Begeleiding hebben zitting; de arts, de maatschappelijk deskundige, de orthopedagoog en/of de psycholoog, de intern begeleider en de directeur van de school. In deze commissie bespreken we de leerlingen als ze bij ons op school binnenkomen. Dan worden er richtlijnen opgesteld voor de didactische- en pedagogische aanpak van de leerling.

Wat leren ze?
SBO en reguliere basisscholen hebben dezelfde kerndoelen. Een leerling op een school voor speciaal basisonderwijs krijgt eventueel meer tijd en ondersteuning om het kerndoel te bereiken.
Op de Watergeus hebben de leerlingen de zelfde vakken als op de reguliere basisschool. We werken ook uit methoden die door de reguliere scholen gebruikt worden.
Wel passen we de leerstof aan door kleinere stapjes in te bouwen en veel te herhalen. We sluiten aan bij wat de leerlingen wel kunnen en helpen ze daarbij om de volgende stap te kunnen maken.