SchOOLwiki

zoekopdracht

Sociale Veiligheid

We zijn alert op signalen van plagen en pesten, zowel binnen als buiten de school én via de nieuwe media (zoals Whatsapp, Facebook, Instagram enz.). Wij gaan hierover altijd in gesprek met de leerling. Bij het tegengaan van pesten betrekken we de ouders door het geven van voorlichting en we gaan hierover in gesprek met hen.

Het zonder toestemming maken van opnames van medeleerlingen en leerkrachten en het plaatsen van opnames op internet met pesten als doel, kan leiden tot schorsing/verwijdering of disciplinaire maatregelen.

Om te kunnen beoordelen of de mate waarin leerlingen, ouders en medewerkers de sociale veiligheid ervaren voldoende is, bevragen wij hen. Met de uitkomsten van de enquête zijn we in staat om gewenste veranderingen te duiden en in te voeren.