SchOOLwiki

zoekopdracht

Beoordeling door inspectie

Elke school heeft bij de Inspectie voor het Onderwijs een toezichtkaart.
Op deze kaart kun je aflezen welke afspraken (‘arrangementen’) de Inspectie met de school heeft gemaakt. Er zijn verschillende arrangementen. Een school krijgt een basisarrangement als de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Dinsdag 19 april 2016 is de inspecteur op bezoek geweest. Dit was een inspectiebezoek nieuwe stijl, waarbij de school op 7 onderdelen vooraf aan heeft gegeven welke beoordeling het volgens de school zou moeten zijn. De school had voor 6 onderdelen voldoende aangegeven en voor 1 onderdeel goed. De inspecteur heeft 5 onderdelen als goed beoordeeld.

Een prachtige beoordeling, op weg naar een excellente school. In het feedbackgesprek, waarbij het bestuur en het gehele team aanwezig was, opende de inspecteur het gesprek met: “Ik heb een topdag gehad.”. Een mooier compliment kan de school toch niet krijgen.
De inspecteur sprak haar waardering uit over hoe het team verantwoordelijkheden oppakt. Ze heeft klassenbezoeken afgelegd, gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen en leerkrachten. Daarnaast is er uit de documentanalyse naar voren gekomen dat alles wat voor een school noodzakelijk is, goed beschreven is.
Natuurlijk hebben we nadenk-tips gekregen, zodat bij een volgend onderzoek, over 4 jaar, de school wellicht excellent kan worden.

De resultaten van dit onderzoek en ook van voorgaande onderzoeken kunt u lezen op de site van de inspectie