SchOOLwiki

zoekopdracht

Fysieke Veiligheid

Ook besteden wij aandacht aan de fysieke veiligheid.
Om de school staat een hek waardoor de leerlingen niet zomaar de straat op kunnen lopen.
De speeltoestellen op het schoolplein voldoen aan de veiligheidseisen. In de beide gymzalen wordt regelmatig de veiligheid van de toestellen gecontroleerd. Ook de apparatuur voor techniek en koken is beveiligd.

De technische staat van de materialen wordt goed in het oog gehouden. Als er een veiligheidsrisico ontstaat, handelen we snel om het risico weg te nemen.
De veiligheidsvoorschriften en gebruiksvergunningen worden nageleefd.
De school beschikt over een ontruimingsplan en een alarminstallatie in geval van brand of ongevallen.
Op de Watergeus zijn vijf bedrijfshulpverleners die allemaal gekwalificeerd zijn. Er worden regelmatig brandoefeningen gehouden.
Wij registreren de incidenten die zich op school voordoen. Elk half jaar worden de geregistreerde incidenten geëvalueerd en bekijken we of er verbeteringen nodig zijn om onze school veiliger te maken. De registratie van de incidenten gebeurt in ons leerlingvolgsysteem.