SchOOLwiki

zoekopdracht

Passend onderwijs

De Watergeus maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Hierin werken alle basisscholen de twee scholen voor speciaal basisonderwijs, cluster 3-onderwijs (een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen) en voor cluster 4 (onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek of onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen).
Vermindering van het aantal leerlingen dat verwezen wordt naar de scholen voor speciaal (basis) onderwijs.
De Watergeus werkt met deze scholen samen op het gebied van kennisoverdracht en het leren van elkaar.

Meer informatie kunt u vinden in het artikel Passend onderwijs in Lelystad.