Stage

Op de Watergeus is plaats voor goed gemotiveerde stagiaires.Een  verzoek voor een stageplaats kun je schriftelijk indienen. We vragen je om in de brief ook de motivatie te beschrijven waarom je voor de Watergeus, d.w.z. het speciaal basisonderwijs kiest.
Ook dient de duur en omvang van de stage te worden aangegeven, naast een korte beschrijving van  de werkzaamheden of opdrachten die vanuit de opleiding moeten worden uitgevoerd.
Wanneer het verzoek past binnen de schoolorganisatie volgt een uitnodiging voor een gesprek.Een verzoek voor een stageplek vanuit de PABO en de agogische opleidingen van het ROC kan worden aangevraagd bij:
Stichting SchOOL – openbaar primair onderwijs Lelystad
T.a.v. Monique Oude Reimer – stagecoördinator
Postbus 2451
8203AL Lelystad
M.oudereimer@stichtingschool.nl

Een verzoek voor een stage plaats binnen het bewegingsonderwijs kan worden gedaan bij Edo Oosting, vakleerkracht bewegingsonderwijs.
e.oosting@bewegingsonderwijslelystad.nl 

Een verzoek voor een stageplaats vanuit andere opleidingen loopt via onze school.
Helaas zijn deze stageplaatsen voor het schooljaar 2014-2015 al vergeven.
Voor het schooljaar 2015-2016 kan er vanaf april 2015 een verzoek worden ingediend bij Elles Bellinga.
De Watergeus
T.a.v. Elles Bellinga
Postbus 2304
8203AH Lelystad
ebellinga@sbodewatergeus.nl