Passend onderwijs

maandag 22 mei

De Watergeus maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Hierin werken alle basisscholen de twee scholen voor speciaal basisonderwijs, cluster 3-onderwijs (een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen) en voor cluster 4 (onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek of onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen). Vermindering van het aantal leerlingen dat verwezen

Lees verder