Passend onderwijs

maandag 22 mei

De Watergeus maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Hierin werken alle basisscholen de twee scholen voor speciaal basisonderwijs, cluster 3-onderwijs (een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen) en voor cluster 4 (onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek of onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen). Vermindering van het aantal leerlingen dat verwezen

Lees verder

Veranderingsdoelen

maandag 22 mei

In het schooljaar 2015-2016 hebben wij gewerkt aan onderstaande doelstellingen: • De invoering van een nieuwe methode voor Rekenen en Wereldoriëntatie verfijnen. • Het ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters uitbreiden. • School in verbinding, werken aan een actieve- en gezonde leefstijl van de leerlingen. • Inspelen op de toekomst waarin de Watergeus in omvang gaat krimpen. •

Lees verder

bovenschool-veiligheidsplan

maandag 22 mei

We hebben een bovenschools-veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Er zijn protocollen over de volgende onderwerpen: – De klachtenregeling Stichting School – De klokkenluidersregeling – Sociale media – Reglement Commissie Integriteit vraagstukken – Checklist implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – Meld code huiselijk geweld

Lees verder