Fysieke Veiligheid

maandag 22 mei

Ook besteden wij aandacht aan de fysieke veiligheid. Om de school staat een hek waardoor de leerlingen niet zomaar de straat op kunnen lopen. De speeltoestellen op het schoolplein voldoen aan de veiligheidseisen. In de beide gymzalen wordt regelmatig de veiligheid van de toestellen gecontroleerd. Ook de apparatuur voor techniek en koken is beveiligd. De

Lees verder

bovenschool-veiligheidsplan

maandag 22 mei

We hebben een bovenschools-veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Er zijn protocollen over de volgende onderwerpen: – De klachtenregeling Stichting School – De klokkenluidersregeling – Sociale media – Reglement Commissie Integriteit vraagstukken – Checklist implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – Meld code huiselijk geweld

Lees verder

Sociale Veiligheid

maandag 22 mei

We zijn alert op signalen van plagen en pesten, zowel binnen als buiten de school én via de nieuwe media (zoals Whatsapp, Facebook, Instagram enz.). Wij gaan hierover altijd in gesprek met de leerling. Bij het tegengaan van pesten betrekken we de ouders door het geven van voorlichting en we gaan hierover in gesprek met

Lees verder