Beoordeling door inspectie

maandag 22 mei

Elke school heeft bij de Inspectie voor het Onderwijs een toezichtkaart. Op deze kaart kun je aflezen welke afspraken (‘arrangementen’) de Inspectie met de school heeft gemaakt. Er zijn verschillende arrangementen. Een school krijgt een basisarrangement als de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. Dinsdag 19 april 2016 is de inspecteur op

Lees verder

Veranderingsdoelen

maandag 22 mei

In het schooljaar 2015-2016 hebben wij gewerkt aan onderstaande doelstellingen: • De invoering van een nieuwe methode voor Rekenen en Wereldoriëntatie verfijnen. • Het ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters uitbreiden. • School in verbinding, werken aan een actieve- en gezonde leefstijl van de leerlingen. • Inspelen op de toekomst waarin de Watergeus in omvang gaat krimpen. •

Lees verder

Fysieke Veiligheid

maandag 22 mei

Ook besteden wij aandacht aan de fysieke veiligheid. Om de school staat een hek waardoor de leerlingen niet zomaar de straat op kunnen lopen. De speeltoestellen op het schoolplein voldoen aan de veiligheidseisen. In de beide gymzalen wordt regelmatig de veiligheid van de toestellen gecontroleerd. Ook de apparatuur voor techniek en koken is beveiligd. De

Lees verder

Sociale Veiligheid

maandag 22 mei

We zijn alert op signalen van plagen en pesten, zowel binnen als buiten de school én via de nieuwe media (zoals Whatsapp, Facebook, Instagram enz.). Wij gaan hierover altijd in gesprek met de leerling. Bij het tegengaan van pesten betrekken we de ouders door het geven van voorlichting en we gaan hierover in gesprek met

Lees verder

Pedagogisch Klimaat en Burgerschap

dinsdag 16 mei

We willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. We zorgen samen voor een fijne school, ieder draagt daar op zijn of haar manier toe bij. Het pedagogisch klimaat op de Watergeus kenmerkt zich door

Lees verder